MABAPI LE AMP

PHUPUTSO YA AMP KE ENG?

AMP e emetse Antibody Mediated Prevention. Ona ke mohopolo wa ho fa batho masole a mmele ho bona hore ebe a tla sireletsa batho kgahlanong le ho tshwaetswa ke HIV.

Phuputso ya AMP ke mohopolo o motjha bakeng sa thibelo ya HIV o amanang le se entsweng patlisisong ya vaksine ya HIV. Diphuputsong tsa tlwaelo tsa vaksine ya HIV, batho ba fumana vaksine mme bafuputsi ba emela ho bona haeba mmele ya bona e tla etsa masole a mmele kgahlanong le HIV e le karabelo Phuputsong ena, re tlola mohato ona, mme re fa batho masole a mmele ka kotloloho. Re tla etsa sena ka pompelo mothapong wa madi, e tsejwang haholo ka hore ke “IV” kapa “ho fumana teripi”. Ena ke phuputso ya pele e lekang hore na masole a hao a mmele a ka thibela tshwaetso ya HIV bathong.

LESOLE LEE LA MMELE KE ENG?

Masole a mmele ke diprotheine tsa tlhaho tse mmeleng tse lwantshang lefu. Di kgona ho ikgokela bokantleng ba baktheria le divaerase ho thibela hore di bake tshwaetso. Sena se bitswa “phediso ya matla.” O ka nahana ka masole a mmele jwalo ka bahlabani, ba sebetsang ho sireletsa batho kgahlanong le ditshwaetso. Lesole lena la mmele, le bitswang VRC01, ke lesole la mmele le fedisang matla a HIV ka bophara. Diteko tsa laboratori di bontshitse hore masole a mmele a fedisang matla a kokwanahloko ka bophara jwalo ka VRC01 a ka thibela tshwaetso ka mefuta e mengata e fapaneng ya HIV ho tswa hohle lefatsheng. E etsa sena ka ho ikgokela dibakeng tse vaeraseng tseo e di sebedisang ho ikgokela diseleng tse phetseng hantle, e leng se thibelang tshwaetso. Phuputso ya AMP e tla re thusa ho ithuta haeba lesole la mmele la VRC01 le tla thibela tshwaetso ya HIV bathong. 

VRC01 / HIV Virus Attachment from HIV Vaccine Trials Network on Vimeo.

Mpolelle haholwanyane mabapi le IV kapa teripi.

IV kapa teripi e qala ka motswako o tlwaelehileng wa metsi le letswai, metsi a letswai a tshwanang le a fanwang ho batho ba feletsweng ke metsi mmeleng. Lesole la mmele la VRC01 le eketswa motswakong wa metsi le letswai ke rakhemisi. Bongata ba masole a mmele a eketswang bo ipapisitse le boima ba mmele ba monkakarolo wa phuputsong, ka hona batho ba boima haholo ba tla fumana masole a mmele a mangata ho feta. Ditekanyetso tsa moriana tse pedi di tla etswa teko ho sheba hore na di ka sebetsa ho thibela ditshwaetso tsa HIV: tekanyetso ya moriana ya 10 mg/kg, le tekanyetso ya moriana ya 30 mg/kg. Batho ba bang ba tla fumana sekamoriana, seo e leng motswako o tlwaelehileng wa letswai o sa eketswang masole a mmele ho oona. IV kapa teripi e fanwa ho bankakarolo ba phuputsong nako ya metsotso e 30-60. Ho fumana IV, nalete e bolailweng mahloko e sebediswa ho kenya tjhubu e nyane ya polasetiki mothapong wa madi o sephakeng sa monkakarolo. Mokotlana wa mokedikedi o fanyehwa tshepeng le ho hokelwa pompong, e laolang hore dikateng tsa mokotlana di phalla ka potlako e kae ka tjhubung ho kena sephakeng sa monkakarolo

Ke mang ya etsang phuputso?

Phuputso ena e etswa ke mekgatlo e mmedi, HIV Vaccine Trials Network le HIV Prevention Trials Network. Bobedi mekgatlo le ditleliniki tsa phuputso tsohle tse nkileng karolo ka tshebedisano le boraseabo ba setjhabeng ba netefatsa hore patlisiso ena e a amoheleha setjhabeng sa lehae mme e hlompha botjhaba ba batho ka ho fapana sebakeng seo.