UKUVOLONTIYA

LOKHO ONGAKULINDELA UMA UNQUMA UKUVOLONTIYA

Sizophendula noma yimiphi imibuzo onayo ukuze siqiniseke ukuthi uyaqondisisa ukuthi yini ebandakanyekayo uma ubamba iqhaza ocwaningweni.

  • Uzoxilongwa umzimba okuhlanganisa nokuhlolwa kwegazi.
  • Ngesikhathi socwaningo, uzothola imijovo eyi-10 ye-IV/yedriphu, njalo ngemva kwamaviki ayi-8. Lokhu kuthatha imizuzu engu-30-60. Kungenzeka ibe ne-antibody yocwaningo, noma ingase ibe ne-placebo (umuthi oyisithipha).
  • Uyocelwa ukuthi uqaphele indlela ozizwa ngayo izinsuku ezi-3 ngemva kwe-IV/driphu ngayinye. Wena nezisebenzi zesikhungo nizoxhumana mayelana nendlela ozizwa ngayo kulesi sikhathi. 
  • Ukuhambela kokulandelela kuzohlanganisa ukwelulekwa nokuhlolelwa i-HIV, kanye nokuphendula imibuzo yezisebenzi zasemtholampilo. Lokhu kuhambela kuzoba kufushane kunokuhambela lapho uthola khona i-IV/idriphu.